0.00
0.00
0.00

Seçmen Listeleri 5 Aralık akşamına kadar askıda

Seçmen Listeleri 5 Aralık akşamına kadar askıda

Seçmen Listeleri 5 Aralık akşamına kadar askıda Tüm bu seçim çalışmalarına ilişkin Maltepe İlçe Seçim Kurulu tüm önlemleri alarak kaymakamlık makamına, belediye başkanlığına, ilan ve duyuru yapılmak üzere gerekli yazıları iletti. Muhtarlıklara elden ula


26 Kasım 2008 02:30
font boyutu küçülsün büyüsün


Seçmen Listeleri 5 Aralık akşamına kadar askıda

Tüm bu seçim çalışmalarına ilişkin Maltepe İlçe Seçim Kurulu tüm önlemleri alarak kaymakamlık makamına,  belediye başkanlığına, ilan ve duyuru yapılmak üzere gerekli yazıları iletti. Muhtarlıklara elden ulaştırdı.

Bu seçimde mükerrer seçmen  hiçbir şekilde olmayacak.Vatandaşın kimlik numarası neredeyse oradaki listede adı bulunacak 

  

 NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ DE GÖREV BAŞINDA

24.11.2008 gün ve 299 sayılı kararı ile kabul edilen seçmen kütüğünün gerçekleştirilmesi usul ve esaslarını gösterir genelge(örnek 140/1 gereğince) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Veritabanı oluşturan Adres Kayıt Sisteminden alınan kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra ilçe seçim kurulunca yapıldıktan sonra muhtarlara gönderiliyor. Oluşturulan muhtarlık bölgesi askı listeleri 26.11.2008 sabah 8:00de mahalle muhtarlıklarına asılıp askıya çıkarılacak.

Bu listeler 05.12.2008 Cuma günü saat 17’de indirilerek ilçe seçim kurullarına teslim edilecek.

Askı yeri görevlisi olarak mahalle muhtarları görevlendirildi. Askı tarihleri süresince mahalle muhtarlıkları ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

Bilgisayar sistemi SEÇSİS programı ve adres kayıt sistemine dayalı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde oluşturulan listelere seçmen niteliğine sahip olanlar  muhtarlıklarda askı listesinde ismi olmayanlar, başka bir muhtarlık bölgesinde askı listesinde yazılı olup da  sürekli olarak oturmak amacıyla listenin askıya çıkarıldığı muhtarlıklara gelenler, öğrenci olup seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerlerin birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler, muhtarlıklardaki askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklikleri bulunan her Türk vatandaşı, adres kayıt sistemine dahil olabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne başvuracak. Askerlikten terhis olanlardan listelerde kaydı bulunmayanlar,(terhis belgesi veya askerlik şubeden verilen belgelerin ibraz etme şarttır). Kamu hizmetlerinden sürekli olarak yasaklı olup da yasaklılık süresi sona eren Türk Vatandaşları ise ilgili seçim kuruluna başvuracaklar.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE YAZILAMAYACAKLAR OLANLAR

Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar.

MERNİS kayıtlarında TC kimlik numaraları olup da seçmen niteliğine sahip olmakla  birlikte MERNİS, Adres Kayıt Sisteminde(AKS) bulunmayanlar.

Silah altında bulunan erler, onbaşılar kıta çavuşları ve askeri öğrenciler izinli olsalar bile, listelere yazılamazlar.

Ayrıca isim ve kimlik bilgilerinde değişiklik/ düzeltme formlarını doldurarak askıdan indirilmesinden sonra askı süresi içinde nüfus müdürlüğüne yapılan değişiklik düzeltme SEÇSİS proğramında  16.12. 2008 Salı günü saat:17’ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda bilgisayara işlenir.

ASKI SÜRESİNCE KİMLER  İTİRAZ EDEBİLECEK?

Muhtarlıklardaki askı listelerine seçmenler veya siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilirler. Ancak siyasi partiler itiraz dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebilecekleri mühürlü ve bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

Ayrıca o ilçede oturan tüm seçmenler, kendi adlarına herhangi bir seçim bölgesinden nakil olarak gelen seçmenler yazılı ve belgeli itirazda bulunabilirler.

MALTEPE CEZAEVİ’NDE DE OY KULLANILACAK

Söz konusu bu mahalli seçimlere ilişkin olarak ilçemizde TC Askeri Cezaevi, Maltepe Çocuk ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Maltepe L-1 tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Maltepe L-2 tipi  Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Maltepe L-3 tipi Kapalı  Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü içinde seçmen niteliğini taşıyabilen hükümlüler olması halinde sandık kurulu oluşturulabilecek.

Bu seçimde mükerrer seçmen  hiçbir şekilde olmayacak.Vatandaşın kimlik numarası neredeyse oradan listelere yazılacak.

 MALTEPE İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE HAZIR 

Şimdiye kadar seçim zamanlarında tüm ilçe seçim müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte başarılı çalışmalar yapan  iki ilçe seçim çevresine haiz Maltepe İlçe Seçim Müdürlüğü, müdür Ekrem Dündar’ın idaresinde mahalli seçimler için kolları sıvadı. YSK tarafından ilçeye gönderilen  bilgileri ilgili makamlara iletti.

Böylece mahalli idareler  seçim çalışmalarına ilişkin Maltepe İlçe Seçim Kurulu tüm önlemleri alarak kaymakamlık makamına,  belediye başkanlığına, ilan ve duyuru yapılmak üzere gerekli yazıları iletti. Muhtarlıklara elden ulaştırdı.

 

 

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (1)
  • Mahallenin delisi / 26 Kasım 2008 23:14

    Bahse varmısınız seçimlerden sonra Türkiye Ekonomiside askıda kalacak:)))))Maltepe Ekspres Gazetesi haber grubu kayıtları başladı. Mail adresinizi yazarak hemen üye olabilirsiniz...
E-posta:
dolum türk , kolej
Grubu Ziyaret Et